چرا تعيين فعاليت حائز اهميت است؟

بهمن 12, 1400

شركت‌هاي بدون فعاليت چه وظايفي دارند؟

شركت‌هاي بدون فعاليت چه وظايفي دارند؟ آيا براي شما نيز پيش آمده كه شركتي را ثبت كنيد ولي بعداز مدتي به طور كلي از فعاليت بيافتد؟ يه جورايي تعطيل شود؟ در اين شرايط شما چه كار مي‌كنيد؟ شايد با خودتون […]