تعاریف اولیه

بهمن 20, 1400

چرا باید اپلیکیشن را ثبت کرد؟     

چرا باید اپلیکیشن را ثبت کرد؟                                    اپلیکیشن چیست؟ چرا ثبت اپلیکیشن اهمیت دارد؟ مزایای ثبت اپلیکیشن چیست؟ کد شامد برای ثبت اپلیکیشن چیست و چه اهمیتی دارد؟ چگونه باید اپلیکیشن را ثبت کرد؟   چرا باید برای اپ مجوز گرفت؟ […]
بهمن 7, 1398

مالکیت معنوی/مالکیت فکری Intellectual Property

مقدمه مالکیت معنوی یا مالکیت فکری یکی از اجزای لاینفک دنیای کسب و کار مدرن است. برای دوام یک کسب و کار و پیشرفت مداوم آن میبایست بر ثبت دارایی های فکری مرتبط با کسب و کار خود مسئول باشید. […]