کلیه مبالغ این لیست برای اشخاص معرفی شده از طرف پارکهای علم و فناوری و یا دانشگاه‏های طرف قرارداد مشمول 20% تخفیف می باشد.
در صورت ثبت سفارش از طریق ثبت سفارش آنلاین مدت زمان ثبت شرکت به کمتر از یک هفته و تغییرات شرکت به کمتر از سه روز می رسد.
کلیه هزینه ‏های اداری جهت انجام امور مذکور بر عهده متقاضی می‏باشد.
تمامی مشاوره ها به صورت رایگان خواهد بود.
خلاق رویان جوان