شکوفه براهیمی فراهانی

اسفند 1, 1398

ثبت اختراع ( ثبت پتنت ) در ایران _ راهنمای جامع قسمت اول

مقاله فوق بخش اول از راهنمای جامع در مورد ثبت اختراع ( ثبت پتنت ) در ایران با بررسی قوانین ملی و بین المللی می باشد که حاصل سال ها تجربه کارشناسان بوده و امیدواریم با مطالعه آن به طور […]
بهمن 7, 1398

مالکیت معنوی/مالکیت فکری Intellectual Property

مقدمه مالکیت معنوی یا مالکیت فکری یکی از اجزای لاینفک دنیای کسب و کار مدرن است. برای دوام یک کسب و کار و پیشرفت مداوم آن میبایست بر ثبت دارایی های فکری مرتبط با کسب و کار خود مسئول باشید. […]